ماده 38، آیین نامه، شهرداری، آیین نامه معاملات شهرداری تهران

مارس 1, 2022

بررسی ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

ماده 38 جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی مشکلات ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و […]