بنیان گذاران، کیان مختاری ثقفی، بانیان

مارس 26, 2022

کیان مختاری ثقفی

مشخصات فردی متولد — شهر تهران تحصیلی فوق ليسانس مهندسی معماری از دانشگاه ملی ايران  کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق […]