بنیان گذاران، محمود دلیلی شعاعی، بانیان

مارس 26, 2022

محمود دلیلی شعاعی

مشخصات فردی متولد 1332 شهر اصفهان تحصیلی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز سال فارغ التحصیلی 1356 دوره برنامه ریزی، بازرگانی، مدیریتی، کنترل کیفیت و … […]