بنیان گذاران، محمد پارسا، بانیان

مارس 26, 2022

محمد پارسا

مشخصات فردی متولد — شهر تهران تحصیلی — کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی پروژه خط سوم انتقال […]