بنیان گذاران، مجید ابریشمی، بانیان

مارس 26, 2022

مجید ابریشمی

مشخصات فردی متولد 1327 شهر اردبیل تحصیلی کارشناس ارشد راه و ساختمان کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی […]