بنیان گذاران، علی اکبر ادیب، بانیان

مارس 26, 2022

علی اکبر ادیب

مشخصات فردی متولد 1332 شهر تهران تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی احداث تاسیسات […]