بنیان گذاران، علی اصغر گل سرخی، بانیان

مارس 26, 2022

علی اصغر گل سرخی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]