بنیان گذاران، جمشید شیخ اکبری، بانیان

مارس 26, 2022

جمشید شیخ اکبری

مشخصات فردی متولد — شهر — تحصیلی كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تبريز کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره […]