سهامداران

سهامداران
بانیان

در این بخش لیست سهامداران بانیان را مشاهده می‌نمایید.

علی اکبر ادیب

شرکت توسعه آب و گاز ایران

جمشید شیخ اکبری

شرکت ناودیس راه

محمد حسن شریفیان

-

کیان مختاری ثقفی

شرکت طرح و ساخت سام

سام مختاری ثقفی

شرکت طرح و ساخت سام

علی اصغر گل سرخی

شرکت ته دیس شوبات

جعفر سبوخی

شرکت پانیر

مرتضی زمانی

شرکت الکتریکوم

محمد پارسا

شرکت پارس تابلو

سالار علیاری

شرکت اویول

رامین گوران

شرکت بنا برج ظفر

محمد دلیلی شعاعی

-

محمود مصطفی زاده

شرکت ناودیس راه (سانا)

نازنین بلورچی

شرکت مهندسین مشاور پارساز

آسمان بلورچی

شرکت مهندسین مشاور پارساز

سعید علاءالدینی

شرکت آژند پی ساز

موسی لنکرانی

شرکت -

سیروس بلورچی

شرکت مهندسین مشاور پارساز

گلنوش جهرمی رجبی

شرکت -

حمیدرضا صناعی

شرکت -

فیروزه محمودیان

شرکت محصور

سلمان زرکوب

شرکت سپهر یادمان

پیام معتمدی

شرکت -

داور نورمحمدی

شرکت آرمه نو

سینا ابریشمی

شرکت آرمه نو

آرین غنی زاده

شرکت -

سام مقدم

شرکت نیرو تابلو

توحید زورچنگ

شرکت عمران آذرستان

کامبیز آذر خویش

شرکت آرمه نو

-

شرکت -