بنیان گذاران

آگوست 20, 2022

محمود مصطفی زاده

مشخصات فردی /*! elementor – v3.7.8 – 02-10-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} متولد — شهر تبریز تحصیلی مهندسی راه و ساختمان کارشناس ارشد (پایه […]
مارس 26, 2022

نصرالله کاوه زورچنگ

مشخصات فردی متولد — شهر — تحصیلی — کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی برج های اداری سامان […]
مارس 26, 2022

سیروس مقدم

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]
مارس 26, 2022

آقای غنی زاده

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]
مارس 26, 2022

مجید ابریشمی

مشخصات فردی متولد 1327 شهر اردبیل تحصیلی کارشناس ارشد راه و ساختمان کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی […]
مارس 26, 2022

جمشید شیخ اکبری

مشخصات فردی متولد — شهر — تحصیلی كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تبريز کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره […]
مارس 26, 2022

حمید رضا صناعی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]
مارس 26, 2022

آقای جهرمی رجبی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]
مارس 26, 2022

موسی لنکرانی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]