در کمیته « راهبردی وتأمین مالی » مؤسسه چه گذشت ؟

🔶 برگزاری ۲۰۰ امین نشست کمیته راهبردی ، باحضورمهمانانی از هیات مدیره و کمیته هسته تحول مؤسسه

   ( چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ )

 همراه با«یادونکوداشت دوفرهیخته سفرکرده» :

  • زنده یادمرحوم مهندس محمدغنی زاده
  •  زنده یادمرحوم مهندس محمد پارسا

معرفی « دستاوردهای ۲۰۰ جلسه کمیته راهبردی »

 

 از ابتدا تا کنون

– معرفی پارند « توسعه گری » و گزارش ” پروژه توسعه گری پردیس”

– معرفی وگزارش برنامه هاوفعالیت های پارند 

–  اندیشکده توسعه صنعت احداث  و انرژی

– معرفی و گزارش برنامه ها و فعالیت های مشترک دو پارند 

رویدادها + بازارمشترک و مدیریت ریسک”

– تقدیروتشکرازجناب
آقای مهندس سیروس مقدم بخاطر ” تلاش ،تدبیر،همت عالی وتداوم فعالیت های کمیته
راهبردی”

 که « گزارش تصویری» آن تقدیم می شود

 

 

بیانیه

آرمان

تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  کشورو الزام  به رویکرد “اقتصاد بدون نفت” ضرورت  تغییر و تحول در نظام فنی اجرایی را ایجاب می‌نماید و در این راستا رهایی صنعت احداث از بودجه عمرانی و سوق دادن ظرفیت‌های پیمانکاری و خدمات مهندسی به نظام کار آفرینی و توسعه‌گری ازاصلی‌ترین عوامل راهبردی است.

لذا بنیان گذاران شرکت توسعه احداث و انرژی بانیان (تاب) که همگی ازمدیران شرکتهای نام آور و با سابقه صنعت احداث و انرژی هستند برآنند که: