محمود مصطفی زاده

مشخصات فردی

متولد
شهر
تبریز
تحصیلی
مهندسی راه و ساختمان
کارشناس ارشد (پایه یک)
کارشناسی ارشد MBA
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

01-Sana

طرح نجات بخش چشمه بل

02-Sana

پل بین دو تونل روستای وراء

03-Sana

احداث گالری‌های انتقال آب چشمه بل

04-Sana

طراحی و احداث ساختمان نیروگاه داریان

05-Sana

زیرسازی قطعه ب-5 راه آهن غرب کشور

06-Sana

احداث سیستم آب بر سد و نیروگاه داریان

نمایش بیشتر