کیان مختاری ثقفی

مشخصات فردی

متولد
شهر
تهران
تحصیلی
فوق ليسانس مهندسی معماری از دانشگاه ملی ايران 
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

sam-01

پروژه پرندک

sam-02

پروژه شهرضا اصفهان

sam-03

پروژه ساختمان اداری 14 طبقه ناهید

sam-04

پروژه تالار معلق خورشید- مرکز همایشهای صدا و سیما

sam-05

پروژه ساختمان اداری 10 طبقه میرداماد

نمایش بیشتر