نصرالله کاوه زورچنگ

مشخصات فردی

متولد
شهر
تحصیلی
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

ZAS---Hakim--(50.70-OK)---Copy

پروژه برج‌های اداری سامان فراز

1

پروژه پایانه قطار شهری لاله تبریز

انتخابی-کاتالوگ1

پروژه تحکیم بستر بوشهر

2

پروژه ساختمان انفورماتیک

Ghadir-Tower-(2)

پروژه ساختمان غدیر بانک صادرات

نمایش بیشتر