محمود دلیلی شعاعی

مشخصات فردی

متولد
1332
شهر
اصفهان
تحصیلی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
سال فارغ التحصیلی
1356
دوره
برنامه ریزی، بازرگانی، مدیریتی، کنترل کیفیت و …
عضویت
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی (پایه یک)

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

bonyan-001

ایستگاه مترو شهدای اصفهان

bonyan-002

ایستگاه تختی

bonyan-003

پروژه تجاری - درمانی مریم

zarkob-006

تیم طراحی برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-003

فوندانسیون برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-004

تاج برج میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

zarkob-005

تیم طراحی مهندسی میلاد

برج میلاد با ارتفاع كل 435 متر چهارمین برج بلند مخابراتی، تلویزیونی دنیا است.

نمایش بیشتر