محمد شریفیان

مشخصات فردی

متولد
شهر
تحصیلی
کارشناسی ارشد
تحصیلی
دو سال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، كانادا
تحصیلی
تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مديريت، دانشكده مديريت دانشگاه تهران
دوره
دوره 2 ساله سد سازی در آلمان

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

نمایش بیشتر