رامین گوران اوریمی

مشخصات فردی

متولد
شهر
تحصیلی
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

noImage

پروژه مشارکتی تهرانسر بلوک G1

noImage

پروژه مشارکتی تهرانسر بلوک G2

noImage

موزه هنرهای معاصر زاهدان

noImage

پروژه اقدام ملی رباط کریم

noImage

بیمارستان امام حسین تهران

نمایش بیشتر