جمشید شیخ اکبری

مشخصات فردی

متولد
شهر
تحصیلی
كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تبريز
کارشناس ارشد (پایه یک)
دوره
دوره

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی

تصاویر پروژه‌های منتخب

پل سردشت

پل سردشت

تونل-تالون--آزاد-راه-تهران-شمال

تونل تالون- آزاد راه تهران-شمال

روسازی آزاد راه تهران-شمال

روسازی آزاد راه تهران-شمال

زیرسازی-و-روسازی--راه-آهن-قزوین---زنجان

زیرسازی و روسازی راه آهن قزوین - زنجان

قطار شهری کرمانشاه

قطار شهری کرمانشاه

نمایش بیشتر