بنیان گذاران، محمد حسین شریفیان، بانیان

مارس 26, 2022

محمد شریفیان

مشخصات فردی متولد – شهر – تحصیلی کارشناسی ارشد تحصیلی دو سال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، كانادا تحصیلی تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد […]