بنیان گذاران، رامین گوران اوریمی، بانیان

مارس 26, 2022

رامین گوران اوریمی

مشخصات فردی متولد — شهر — تحصیلی — کارشناس ارشد (پایه یک) — دوره — دوره — اهم سوابق اجرایی و مدیریتی پروژه مشارکتی تهرانسر بلوک […]