بنیان گذاران، حمید رضا صناعی، بانیان

مارس 26, 2022

حمید رضا صناعی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]