بنیان گذاران، آقای جهرمی رجبی، بانیان

مارس 26, 2022

آقای جهرمی رجبی

مشخصات فردی متولد 1331 شهر اصفهان تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد (پایه یک) کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهران دوره طی دوره دوم […]