درباره بانیان

کیستی و اهداف

معرفی شرکت

توسعه، احداث و انرژی بانیان

تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  کشورو الزام  به رویکرد “اقتصاد بدون نفت” ضرورت  تغییر و تحول در نظام فنی اجرایی را ایجاب می‌نماید و در این راستا رهایی صنعت احداث از بودجه عمرانی و سوق دادن ظرفیت‌های پیمانکاری و خدمات مهندسی به نظام کار آفرینی و توسعه‌گری ازاصلی‌ترین عوامل راهبردی است.

لذا بنیان گذاران شرکت توسعه احداث و انرژی بانیان (تاب) که همگی ازمدیران شرکتهای نام آور و با سابقه صنعت احداث و انرژی هستند برآنند که:

در انتخاب و اجرای پروژه‌های ملی و بین‌المللی با اهداف توسعه‌گری و نقش آفرینی و کارآفرینی حداکثری در امر توسعه پایدار با تکیه بر ملاحظات زیست محیطی پیش قدم بوده با تکیه بر بهره‌وری و اشتغال مولد و برقراری رونق اقتصادی در بخش خصوصی و ایجاد (پلتفرم) بستر مشترک، الگوسازی نمایند.
تنوع بخشی به پروژه‌های احداث، انرژی، محیط زیست، گردشگری و فن‌آوری اطلاعات(IT) با بهره‌مندی از خرد جمعی و بین‌المللی در فعالیت‌ها را در دستور اصلی کارقراردهند.
خلاقیت، یادگیری مستمر، نوآوری رقابت‌پذیر و تحول پذیری را بعنوان پایه و اساس توسعه‌گری ترویج نمایند.
ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی و پرهیز از بخشی‌نگری و نیز بکارگیری ظرفیت‌ها (اعم از نیروی انسانی -تجهیزات و منابع مالی) و تجارب مفید و توانمندی‌های تخصصی و راهکارهای موثر شرکت‌های وابسته به سهامداران در اجرای پروژه‌های “توسعه‌گری” را سرلوحه کارها قرار دهند.
و بالاخره با نگرش راهبردی ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری و درنهایت “تاب‌آوری سازمانی” برای عبور فرآیندی از دور آنها و کورانهای سخت اقتصادی، اجتماعی را نهادینه کنند.

خط مشی و ارزش‌های شرکت

شرکت توسعه احداث و انرژی بانیان تاب بعنوان مجموعه‌ای توسعه‌گر با راهبرد تحول از پیمانکاری و خدمات مهندسی به توسعه‌گری، به منظور تنوع بخشی به پروژه‌ها و استقلال مالی از بودجه‌های عمرانی و دولتی، با تحلیل و مدیریت ریسک مالی و سرمایه‌گذاری و از طریق ایجاد یک با راهبرد زنجیره ارزش، سودمندی و خرسندی ذینفعان را در راستای توسعه پایدار و منافع ملی کشور فراهم نموده و با تکیه بهر دانه، تجربه و خالقیت سهامداران و کارکنان، پروژه‌های ارزیابی شده و منتخب را در سطوح مختله روستایی، شهری، استانی، ملی و فرامرزی، اجرا می‌نماید.

ماموریت تاب:

تحلیل جامع و مستمر روندها، رویدادها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف احداث، انرژی، گردشگری، محیط زیست، اقتصاد آبی و صنعت دیجیتال و IT و … به منظور ارزیابی و انتخاب پروژه‌های توسعه‌گری و اجرای این پایلوت پروژه‌ها با هدف سودمندی و خرسندی ذینفعان و کسب و انتقال تجارب، مهارت‌ها و فرهنگ توسعه‌گری به شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی کشور.

چشم‌انداز تاب:

پیشتازی و الگوسازی در انتخاب و اجرای پروژه‌های ملی و بین المللی، با اهداف توسعه‌گری و نقش‌آفرینی و کارآفرینی حداکثری در توسعه پایدار و افزایش GDP، بهره‌وری و اشتغال مولد کشور و برقراری رونق اقتصادی در کسب و کارهای مرتبط در بخش خصوصی.

ارزش‌های تاب:

راهبرد تاب:

موقعیت
تهران، خیابان جردن، عاطفی غربی، پلاک 60

پست الکترونیک

info@armenoco.com

تلفن

801 57 220 (21) 98+