وب سایت پارندهای موسسه تحقیق برای توسعه در صنعت احداث و انرژی

لوگو ۱ لوگو ۲ لوگو ۳ لوگو ۴ لوگو ۵ لوگو ۶ لوگو ۷ لوگو ۸ لوگو ۹ لوگو ۱۰

موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

پارندهای موسسه تحقیق برای توسعه، به عنوان عوامل اجرایی، برای تحقق اهداف این موسسه در راستای توسعه پایدار و خلق فضای مشترک بین اعضا و تشکل‌ها (جامعه مهندسان مشاور، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمان‌کاری نفت و گاز و پتروشیمی apec، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران، انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی سرد نورد شده LSF) ایجاد شده‌اند. پارندهای توسعه‌گری (بانیان)، اندیشکده، رویداد و بازار مشترک از جمله این پارند‌ها هستند.